IPN By 00155/11

IPN By 00155/11

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN By 00155/11
Dawna sygnatura
IPN BU 001105/11
Opis zawartości
Tytuł

Pismo Dyrektora Generalnego w Ministerstwie Sprawiedliwości dot. dokumentacji operacyjnej.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1985
Data końcowa
1985
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania