IPN By 00155/17

IPN By 00155/17

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN By 00155/17
Dawna sygnatura
IPN BU 001105/17
Opis zawartości
Tytuł

Notatki z pracy operacyjnej.

Opis

Notatki ze spotkań z tajnymi współpracownikami celnymi i pomocniczymi źródłami informacji. Data spotkania, treść informacji, przedsięwzięcia.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1986
Data końcowa
1987
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania