IPN Wr 49/196

IPN Wr 49/196

Add an item description to a Query in order to generate a report and find out how to apply for access to documents.

Record identification
IPN reference number
IPN Wr 49/196
Historical reference numbers
Cp/92
File description
Title

Dokumentacja czynności pomocniczych w ramach pomocy prawnej za rok 1992

Abstract

materiały dotyczą m.in. wywózek ludności polskiej przez władze sowieckie po 17-09-1939 r., wydarzeń grudnia 1970 r.

Dates
Starting date
1992
Closing date
1992
Material description
The media type

Dokumentacja aktowa

Number of volumes
1