IPN Ka 248/44

IPN Ka 248/44

Add an item description to a Query in order to generate a report and find out how to apply for access to documents.

Record identification
IPN reference number
IPN Ka 248/44
Former reference numbers
001/96/44
Historical reference numbers
010/71
File description
Title

Sprawozdania roczne i kwartalne dot. działalności WSG w Katowicach za okres od stycznia 1970 r. do września 1971 r.

Abstract

Teczka zawiera m.in. zestawienia statystyczne; analizy spraw prowadzonych przez WSG w Katowicach; analizy stanu przestępczości w jednostkach objętych nadzorem WSG w Katowicach; sprawozdanie z "działalności pozaorzeczniczej" WSG w Katowicach realizowanej w Jednostce Wojskowej nr 4117 w Tarnowskich Górach; sprawozdanie dot. przestrzegania przepisów w sprawie zabezpieczenia broni i amunicji w jednostkach objętych nadorem WSG w Katowicach

Dates
Starting date
1971
Closing date
1971
Material description
The media type

Dokumentacja aktowa

Number of volumes
1
Number of pages
120