IPN Ka 248/81

IPN Ka 248/81

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Ka 248/81
Dawna sygnatura
001/96/81
Sygnatura wytwórcy
07/82
Opis zawartości
Tytuł

Korespondencja WSG w Katowicach dot. spraw personalnych

Opis

Teczka zawiera m.in. wyciągi z uchwał Rady Państwa z lat 1981 -1982 r. w sprawie powołania sędziów sądów wojskowych; zarządzenia, wytyczne i informacje Szefa Sztabu Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu dot. spraw personalnych; "Biuletyn Personalny" (od listopada 1981 r. do października 1982 r.) - wydawnictwa Izby Wojskowej Sądu Najwyższego w Warszawie; meldunki o stanie bojowym WSG w Katowicach; wyciągi z rozkazów personalnych MON dot. oficerów WSG w Katowicach

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1982
Data końcowa
1982
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Liczba kart
148