IPN Ka 248/46

IPN Ka 248/46

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Ka 248/46
Dawna sygnatura
001/96/46
Sygnatura wytwórcy
010/72
Opis zawartości
Tytuł

Sprawozdania roczne i kwartalne dot. działalności WSG w Katowicach za okres od stycznia 1971 r. do września 1972 r.

Opis

Teczka zawiera m.in. zestawienia statystyczne; analizy spraw prowadzonych przez WSG w Katowicach; analizy stanu przestępczości w jednostkach objętych nadzorem WSG w Katowicach; sprawozdanie z "działalności pozaorzeczniczej" WSG w Katowicach realizowanej w Jednostce Wojskowej nr 4117 w Tarnowskich Górach; wykaz orzeczeń sądów honorowych i koleżeńskich działających w jednostkach objętych nadzorem WSG w Katowicach

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1972
Data końcowa
1972
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Liczba kart
99