IPN Ka 248/66

IPN Ka 248/66

Add an item description to a Query in order to generate a report and find out how to apply for access to documents.

Record identification
IPN reference number
IPN Ka 248/66
Former reference numbers
001/96/66
Historical reference numbers
09/79
File description
Title

Korespondencja WSG w Katowicach dot. spraw personalnych

Abstract

Teczka zawiera m.in zarządzenia, wytyczne i informacje Szefa Sztabu Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu dot. spraw personalnych; "Biuletyn Personalny" (od listopada 1978 r. do października 1979 r.) - wydawnictwa Izby Wojskowej Sądu Najwyższego w Warszawie; meldunki o stanie bojowym WSG w Katowicach; wyciągi z rozkazów personalnych MON dot. oficerów WSG w Katowicach

Dates
Starting date
1979
Closing date
1979
Material description
The media type

Dokumentacja aktowa

Number of volumes
1
Number of pages
141