IPN Wr 115/8

IPN Wr 115/8

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Wr 115/8
Dawna sygnatura
013589/65/33
Sygnatura wytwórcy
4/55
Opis zawartości
Tytuł

Repertorium "Pd.D" za lata 1952-1955

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1952
Data końcowa
1955
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1