IPN Ka 253/413

IPN Ka 253/413

Add an item description to a Query in order to generate a report and find out how to apply for access to documents.

Record identification
IPN reference number
IPN Ka 253/413
Former reference numbers
444/01/6
Historical reference numbers
34/96
File description
Title

Postanowienia Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie na sesji wyjazdowej w Wojskowym Sądzie Garnizonowym w Katowicach oraz Izby Wojskowej Sądu Najwyższego w sprawach o unieważnienie wyroków, zasądzenie odszkodowania lub odtworzenie zniszczonych akt spraw prowadzonych przez sądy wojskowe w Polsce w latach '40 i '50 dot. osób represjonowanych w okresie Polski Ludowej; karty udziału w postępowaniu sądowym przed WSG w Katowicach i Sądem WOW w Warszawie; listy spraw rozpatrywanych na posiedzeniach WSG w Katowicach

Abstract

Teczka zawiera m.in. postanowienia wydane przez Sąd WOW w Warszawie na podstawie ustawy z 23-02-1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego; zażalenia osób prywatnych i WPG w Gliwicach na postanowienia WSG w Katowicach i Sądu WOW w Warszawie w sprawach o unieważnienie wyroków byłych sądów wojskowych i zasądzenie odszkodowania osobom represjonowanym

Dates
Starting date
1995
Closing date
1996
Material description
The media type

Dokumentacja aktowa

Number of volumes
1
Number of pages
228