IPN Ka 248/30

IPN Ka 248/30

Add an item description to a Query in order to generate a report and find out how to apply for access to documents.

Record identification
IPN reference number
IPN Ka 248/30
Former reference numbers
001/96/30
Historical reference numbers
21/64
File description
Title

Sprawozdania roczne, półroczne i miesięczne dot. działalności WSG w Katowicach za okres od stycznia 1963 r. do listopada 1964 r.

Abstract

Teczka zawiera m.in. zestawienia statystyczne; analizy spraw prowadzonych przez WSG w Katowicach; analizy stanu przestępczości w jednostkach objętych nadzorem WSG w Katowicach; sprawozdania z działalności oficerskich sądów honorowych i sądów koleżeńskich działających w jednostkach objętych nadzorem WSG w Katowicach; dane statystyczne dot. osób warunkowo zwolnionych w latach 1960-1963

Dates
Starting date
1964
Closing date
1964
Material description
The media type

Dokumentacja aktowa

Number of volumes
1
Number of pages
166