IPN Ka 281/23

IPN Ka 281/23

Add an item description to a Query in order to generate a report and find out how to apply for access to documents.

Record identification
IPN reference number
IPN Ka 281/23
Former reference numbers
04734/55/27
Historical reference numbers
22/48
File description
Title

Sprawozdania z działalności Wojskowej Prokuratury 10 Oddziału WOP w Gliwicach i Prokuratury 21 Brygady Ochrony Pogranicza w Gliwicach; sprawozdania z działalności prokuratur wojskowych wchodzących w skład Okręgu Wojskowego nr IV we Wrocławiu: Okręgowej Prokuratury Wojskowej nr 4, prokuratur 7 DP, 10 DP i 11 DP oraz oddziałów WOP nr 1, 10 i 11; protokoły i sprawozdania z kontroli jednostek organizacyjnych 10 Oddziału WOP w Gliwicach i 21 Brygady Ochrony Pogranicza w Gliwicach z lat 1947-1948

Abstract

Teczka zawiera m.in. zestawienia statystyczne

Dates
Starting date
1948
Closing date
1948
Material description
The media type

Dokumentacja aktowa

Number of volumes
1
Number of pages
405