IPN Ka 248/88

IPN Ka 248/88

Add an item description to a Query in order to generate a report and find out how to apply for access to documents.

Record identification
IPN reference number
IPN Ka 248/88
Former reference numbers
001/96/88
Historical reference numbers
07/83
File description
Title

Korespondencja WSG w Katowicach dot. spraw personalnych

Abstract

Teczka zawiera m.in wytyczne i informacje MON i Szefa Sztabu Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu dot. spraw personalnych; "Biuletyn Personalny" (od listopada 1982 r. do października 1983 r.) - wydawnictwa Izby Wojskowej Sądu Najwyższego w Warszawie; meldunki o stanie bojowym WSG w Katowicach; wyciągi z rozkazów personalnych MON dot. oficerów WSG w Katowicach

Dates
Starting date
1982
Closing date
1983
Material description
The media type

Dokumentacja aktowa

Number of volumes
1
Number of pages
130