IPN Ka 248/51

IPN Ka 248/51

Add an item description to a Query in order to generate a report and find out how to apply for access to documents.

Record identification
IPN reference number
IPN Ka 248/51
Former reference numbers
001/96/51
Historical reference numbers
05/74
File description
Title

Sprawozdania roczne, kwartalne i miesięczne z działalności WSG w Katowicach za okres od stycznia 1973 r. do grudnia 1974 r.; pismo okólne i wytyczne Ministerstwa Sprawiedliwości i Izby Wojskowej Sądu Najwyższego w Warszawie dot. wprowadzenia ustawy o amnestii z 18-07-1974 r.; sprawozdania WSG w Katowicach z wykonania ustawy o amnestii

Abstract

Teczka zawiera m.in. zestawienia statystyczne; analizy spraw prowadzonych przez WSG w Katowicach; analizy stanu przestępczości w jednostkach objętych nadzorem WSG w Katowicach

Dates
Starting date
1974
Closing date
1974
Material description
The media type

Dokumentacja aktowa

Number of volumes
1
Number of pages
80