IPN Ka 248/62

IPN Ka 248/62

Add an item description to a Query in order to generate a report and find out how to apply for access to documents.

Record identification
IPN reference number
IPN Ka 248/62
Former reference numbers
001/96/62
Historical reference numbers
04/78
File description
Title

Sprawozdania roczne, półroczne i kwartalne dot. działalności WSG w Katowicach za okres od stycznia 1977 r. do września 1978 r.; wydawnictwo Izby Wojskowej Sądu Najwyższego w Warszawie z 1978 r. pt. "Sprawozdanie z działalności sądów wojskowych"; protokoły z wizytacji przeprowadzonych w WSG w Katowicach

Abstract

Teczka zawiera m.in. zestawienia statystyczne; analizy spraw prowadzonych przez WSG w Katowicach; analizy stanu przestępczości w jednostkach objętych nadzorem WSG w Katowicach; ocenę działalności sądów honorowych i koleżeńskich działających w jednostkach objętych nadzorem WSG w Katowicach

Dates
Starting date
1978
Closing date
1978
Material description
The media type

Dokumentacja aktowa

Number of volumes
1
Number of pages
165