IPN Ka 248/25

IPN Ka 248/25

Add an item description to a Query in order to generate a report and find out how to apply for access to documents.

Record identification
IPN reference number
IPN Ka 248/25
Former reference numbers
001/96/25
Historical reference numbers
23/62
File description
Title

Sprawozdania półroczne i miesięczne dot. działalności WSG w Katowicach za okres od lipca 1961 r. do listopada 1962 r.

Abstract

Teczka zawiera m.in. zestawienia statystyczne; analizy spraw prowadzonych przez WSG w Katowicach; analizy stanu przestępczości w jednostkach objętych nadzorem WSG w Katowicach; sprawozdania z działalności oficerskich sądów honorowych i sądów koleżeńskich działających w jednostkach objętych nadzorem WSG w Katowicach

Dates
Starting date
1962
Closing date
1962
Material description
The media type

Dokumentacja aktowa

Number of volumes
1
Number of pages
103