IPN Ka 248/1

IPN Ka 248/1

Add an item description to a Query in order to generate a report and find out how to apply for access to documents.

Record identification
IPN reference number
IPN Ka 248/1
Former reference numbers
001/96/1
Historical reference numbers
13/51
File description
Title

Sprawozdania kwartalne i miesięczne dot. działalności WSG w Katowicach za okres od kwietnia do listopada 1951 r.

Abstract

Teczka zawiera m.in. zestawienia statystyczne; oceny sytuacji panującej w jednostkach objętych nadzorem WSG w Katowicach, m.in. w batalionach pracy Zastępczej Służby Wojskowej, Wojskowych Komendach Rejonowych, 7 Łużyckiej Dywizji Piechoty w Bytomiu i innych jednostkach wojskowych

Dates
Starting date
1951
Closing date
1951
Material description
The media type

Dokumentacja aktowa

Number of volumes
1
Number of pages
32