IPN Ka 248/73

IPN Ka 248/73

Add an item description to a Query in order to generate a report and find out how to apply for access to documents.

Record identification
IPN reference number
IPN Ka 248/73
Former reference numbers
001/96/73
Historical reference numbers
030/80
File description
Title

Korespondencja WSG w Katowicach dot. spraw personalnych

Abstract

Teczka zawiera m.in. wytyczne i informacje Szefa Sztabu Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu dot. spraw personalnych; "Biuletyn Personalny" (od listopada 1979 r. do października 1980 r.) - wydawnictwa Izby Wojskowej Sądu Najwyższego w Warszawie; meldunki o stanie bojowym WSG w Katowicach; wyciągi z rozkazów personalnych MON dot. oficerów WSG w Katowicach

Dates
Starting date
1980
Closing date
1980
Material description
The media type

Dokumentacja aktowa

Number of volumes
1
Number of pages
111