IPN Ka 248/7

IPN Ka 248/7

Add an item description to a Query in order to generate a report and find out how to apply for access to documents.

Record identification
IPN reference number
IPN Ka 248/7
Former reference numbers
001/96/7
Historical reference numbers
9/55
File description
Title

Sprawozdania półroczne, kwartalne i miesięczne dot. działalności WSG w Katowicach/Stalinogrodzie za okres od stycznia do listopada 1955 r.; wytyczne Szefa Zarządu Sądownictwa Wojskowego w sprawie orzecznictwa sądów wojskowych z 1955 r.

Abstract

Teczka zawiera m.in. zestawienia statystyczne; analizy stanu przestępczości w jednostkach objętych nadzorem WSG w Katowicach/Stalinogrodzie, m.in. w batalionach pracy Zastępczej Służby Wojskowej oraz wśród żołnierzy WOP i KBW

Dates
Starting date
1955
Closing date
1955
Material description
The media type

Dokumentacja aktowa

Number of volumes
1
Number of pages
82