IPN Po 1212/1

IPN Po 1212/1

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Po 1212/1
Opis zawartości
Tytuł

Biuletyn Informacyjny/Niezależne pismo Wydziału Historycznego UAM w Poznaniu „Kosynier”, nr 1, 3, 4, 8, 9 (kserokopie).

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1988
Data końcowa
1989
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Liczba stron
10
Miejsce przechowywania