IPN Po 1113/1

IPN Po 1113/1

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Po 1113/1
Opis zawartości
Tytuł

Materiały dot. Daniela Rossy i jego rodziny (wspomnienia z czasów okupacji spisane przez p. Daniela Rossę „II wojna światowa. Byliśmy wtedy dziećmi”).

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
2016
Data końcowa
2016
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Liczba stron
4
Miejsce przechowywania