IPN Ka 060/59 t. 5

IPN Ka 060/59 t. 5

Add an item description to a Query in order to generate a report and find out how to apply for access to documents.

Record identification
IPN reference number
IPN Ka 060/59 t. 5
Historical reference numbers
WSW-58
File description
Title

Teczka obiektu nr 53 dot. zabezpieczenia operacyjnego pododdziałów przysztabowych Górnośląskiej Brygady WOP w Gliwicach (Kompanii Łączności, Kompanii Ochrony i Regulacji Ruchu, Samodzielnej Kompanii Odwodowej, Batalionu Odwodowego, Kompanii Technicznej, Kompanii Remontowo-Budowlanej, Orkiestry) oraz hotelu i kasyna GB WOP w Gliwicach

Abstract

Teczka zawiera m.in. charakterystykę obiektu, schemat struktury organizacyjnej i plan ochrony kontrwywiadowczej; streszczenia spraw operacyjnych, wykazy i charakterystyki osób pozostających w zainteresowaniu WSW; wykazy OZI

Registration number

Zarząd WSW JW. MSW Warszawa 53/1984

Dates
Starting date
1980
Closing date
1990
Material description
The media type

Dokumentacja aktowa

Number of volumes
1
Number of pages
121