IPN Ka 060/59 t. 4

IPN Ka 060/59 t. 4

Add an item description to a Query in order to generate a report and find out how to apply for access to documents.

Record identification
IPN reference number
IPN Ka 060/59 t. 4
Historical reference numbers
WSW-58
File description
Title

Teczka obiektu nr 50 dot. zabezpieczenia operacyjnego pododdziałów Górnośląskiej Brygady WOP w Gliwicach: Ośrodka Szkolenia WOP w Prudniku, Granicznej Placówki Kontrolnej w Głuchołazach oraz strażnic WOP kierunku prudnickiego (Równe, Pomorzowice, Krzyżkowice, Pokrzywna, Konradów, Gierałcice, Jasienica Górna, Gościce)

Abstract

Teczka zawiera m.in. charakterystykę obiektu, schemat struktury organizacyjnej i plan ochrony kontrwywiadowczej; streszczenia spraw operacyjnych, wykazy i charakterystyki osób pozostających w zainteresowaniu WSW; wykazy OZI

Registration number

Zarząd WSW JW. MSW Warszawa 50/1984

Dates
Starting date
1982
Closing date
1990
Material description
The media type

Dokumentacja aktowa

Number of volumes
1
Number of pages
98