IPN Kr 849/18

IPN Kr 849/18

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Kr 849/18
Opis zawartości
Tytuł

Gryps ppłk. Łukasza Cieplińskiego napisany w celi więzienia przy ul. Rakowieckiej w Warszawie: [początek grypsu nieznany] przezacna i tak bardzo kochająca Was Babcia, że nad wami czuwa On - moja ostoja [...]."

Opis

Gryps napisany w 1950 lub 1951 r.

Daty wytworzenia dokumentów
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Liczba stron
1
Miejsce przechowywania