IPN Po 1105/1

IPN Po 1105/1

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Po 1105/1
Opis zawartości
Tytuł

Materiały dot. Kazimierza Janczewskiego ur. 27-02-1897 w Kaźmierzu.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1998
Data końcowa
2016
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa, Fotografia

Liczba tomów
1
Liczba stron
8
Miejsce przechowywania