IPN BU 3192/1

IPN BU 3192/1

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN BU 3192/1
Opis zawartości
Tytuł

Listy Ewy Hanny Kliszewskiej z d. Rutkowskiej do męża ppor. Zbigniewa Kliszewskiego oraz do Zofii Bonnard.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1939
Data końcowa
1943
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Liczba stron
267
Miejsce przechowywania