IPN BU 1467/27 t. 4

IPN BU 1467/27 t. 4

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN BU 1467/27 t. 4
Opis zawartości
Tytuł

Wspomnienia Zofii Chojnowskiej, imię ojca: Wincenty, ur. 05-04-1933 r.

Opis

Wspomnienia Pani Zofii Chojnowskiej obejmujące: okres okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej; zapiski odzwierciedlające losy członków rodziny Pani Zofii Chojnowskiej w okresie powojennym dotyczące m.in.: Mieczysław Roszkowski (ur. 20-06-1914 r.w Roszki Wodźki), Stanisław Roszkowski, ks. Czesław Roszkowski, Symeon Roszkowski, Kazimierz Roszkowski, Jan Roszkowski, Sabina Roszkowska, Włodzimiera Roszkowska, Ryszard Chojnowski, Wincenty Roszkowski (ur. 1911 r. w Płonka Kościelna) - informacje o przynależności do oddzialu AK "Huzar". Opis grup zbrojnych i grup partyzantów działających na terenie białostocczyzny w okresie powojennym; wspomnienia z okresu PRL oraz stanu wojennego.

Daty wytworzenia dokumentów
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Liczba kart
13
Miejsce przechowywania