IPN Kr 789/11

IPN Kr 789/11

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Kr 789/11
Opis zawartości
Tytuł

Materiały z lat 1957-1958 dotyczące działalności Jerzego Michalewskiego w Zrzeszeniu Studentów Polskich (ZSP) przy Akademii Medycznej w Krakowie.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1957
Data końcowa
1958
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania