IPN Wr 33/153

IPN Wr 33/153

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Wr 33/153
Dawna sygnatura
2/4/83/A
Sygnatura wytwórcy
Prez.5/34/81
Opis zawartości
Tytuł

Informacja o przestępstwach anarchizujących życie społeczno-polityczne kraju, a skierowanych przeciwko podstawowym interesom politycznym PRL oraz porządkowi publicznemu, (opracowano w Prokuraturze Generalnej), Warszawa, dnia 15 września 1981 r.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1981
Data końcowa
1981
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1