IPN Ka 266/1

IPN Ka 266/1

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Ka 266/1
Opis zawartości
Tytuł

Zarządzenie Prokuratora Generalnego PRL nr 2/60 z 28-03-1960 r. w sprawie przechowywania akt i ksiąg oraz prowadzenia składnic akt w prokuraturach; zarządzenie Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego PRL z 24-02-1961 r. nr 14/61/Or (nr Gen. Prok. 6/61) w sprawie przechowywania i brakowania akt b. niemieckich organów sądowych i prokuratorskich oraz broszury Centralnego Zarządu Więziennictwa i Centralnego Zarządu Zakładów Karnych: "Regulamin więzienny" z 1955 r., "Zarządzenie nr 20/74/CZZK Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 marca 1974 r. w sprawie przyjmowania, ewidencji, rozmieszczania i zwalniania tymczasowo aresztowanych, skazanych i ukaranych", "Wykaz jednostek organizacyjnych podległych Centralnemu Zarządowi Zakładów Karnych" z 1972 r.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1955
Data końcowa
1974
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Broszura, Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1