IPN Ka 248/36

IPN Ka 248/36

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Ka 248/36
Dawna sygnatura
001/96/36
Sygnatura wytwórcy
012/67
Opis zawartości
Tytuł

Korespondencja WSG w Katowicach prowadzona z Izbą Wojskową Sądu Najwyższego w Warszawie; protokół zdawczo-odbiorczy dokumentacji i sprzętu WSG w Katowicach; protokół z kontroli działalności kancelarii tajnej w WSG w Katowicach

Opis

Teczka zawiera m.in. zarządzenie Prezesa Izby Wojskowej Sądu Najwyższego w Warszawie w sprawie organizacji pracy sędziów sądów wojskowych I instancji; plan szkolenia pracowników WSG w Katowicach na 1967 r.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1967
Data końcowa
1967
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1