IPN Ka 248/48

IPN Ka 248/48

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Ka 248/48
Dawna sygnatura
001/96/48
Sygnatura wytwórcy
0020/74
Opis zawartości
Tytuł

Dokumentacja mobilizacyjna WSG w Katowicach

Opis

Teczka zawiera m.in. Zarządzenie Szefa Sztabu Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu nr 0026/MOB z 21-10-1969 r. oraz wytyczne w sprawie meldunków i sprawozdań mobilizacyjnych; wykazy kryptonimów i adresów radiowych jednostek ŚOW; instrukcje alarmowe dla WSG w Katowicach; plan osiągania wyższych stanów gotowości bojowej WSG w Katowicach

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1969
Data końcowa
1973
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Liczba kart
40