IPN By 833/22

IPN By 833/22

Add an item description to a Query in order to generate a report and find out how to apply for access to documents.

Record identification
IPN reference number
IPN By 833/22
Historical reference numbers
137/82
File description
Title

Akta sprawy o wykroczenie prowadzonej przeciwko: Józef Zawada, imię ojca: Tadeusz, ur. 06-02-1951 r., obwinionego o przebywanie w dniach od 12-11-1982 r. do 08-12-1982 r. w Budzisławiu koło Rogowa bez wymaganego meldunku i braku dowodu osobistego, tj. o czyn z art. 50 pkt 2 i 5 dekretu z dnia 12-12-1981 r. o stanie wojennym.

Dates
Starting date
1982
Closing date
1982
Material description
The media type

Dokumentacja aktowa

Number of volumes
1
Place of storage