IPN Kr 788/13

IPN Kr 788/13

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Kr 788/13
Opis zawartości
Tytuł

Fotografia przedstawiająca Antoniego Machetę.

Opis

Na odwrocie fotografii widnieje napis: "Tak jak widzisz nad uszami mam mleczne włosy - jestem stary ale sercem młody. Z tyłu widać moje mieszkanie z dnia 24 grudnia 1946 r. Przesyłam na pamiątkę, Antek".

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1946
Data końcowa
1946
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania