IPN Rz 484/1

IPN Rz 484/1

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Rz 484/1
Opis zawartości
Tytuł

Sierż. Jan Polakiewicz - podoficer Polskich Sił Zbrojnych poza granicami Kraju.

Opis

Teczka zawiera fotografie z okresu służby wojskowej sierż. Jana Polakiewicza oraz fotografie jego żony Anastazji Polakiewicz i jej rodziny. Ponadto dwa uwierzytelnione tłumaczenia na język angielski świadectwa ślubu Jana i Anastazji, karty pocztowe z wizerunkami klasztoru Monte Cassino sprzed i po walkach, zdjęcie Polaroid J. Polakiewicza z okresu powojennego i kartę pamiątkową z listkiem oliwnym z Ogrodu Getsemani.

Daty wytworzenia dokumentów
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa, Fotografia

Liczba tomów
1
Liczba stron
35