IPN Bi 39/22

IPN Bi 39/22

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Bi 39/22
Opis zawartości
Tytuł

Rejestr "A" spraw o wykroczenia rozpatrywanych w I instancji przez Kolegium Rejonowe ds. Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Suwałk w latach 1989-1990, nr od 1276/89 do 1603/89 oraz od 1/90 do 155/90

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1989
Data końcowa
1990
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Liczba kart
100