IPN Wr 291/4

IPN Wr 291/4

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Wr 291/4
Dawna sygnatura
Spis akt 22/96/33
Opis zawartości
Tytuł

[Dokumentacja dot. działalności księży, kościołów i organizacji religijnych, m.in.: wytyczne Urzędu do spraw Wyznań, plany zabezpieczenia polityki państwa w zakresie spraw wyznaniowych w poszczególnych powiatach woj. wrocławskiego]

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1964
Data końcowa
1965
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Liczba stron
493