IPN Kr 147/42

IPN Kr 147/42

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Kr 147/42
Opis zawartości
Tytuł

Materiały do opracowania nr 41 "Okruchów wspomnień z lat walki i martyrologii AK", kwartalnika ŚZŻAK Okręg Małopolski.

Opis

W materiałach znajdują się: 1) rękopis relacji chor. Fr. Szarka dot. rozbicia więzienia w Miechowie w 1945 r.; 2) maszynopis relacji chor. Fr. Szarka dot. rozbicia więzienia w Miechowie w 1945 r.; 3) maszynopis wspomnień A. Iglewskiego z lat 1939-1945 cz. 9; 4) rękopis wspomnień J. Hryniewicza dot. działalności konspiracyjnej na Podlasiu; 5) maszynopis wspomnień W. Hryniewieckiego dot. oddziału partyzanckiego "Wiklina" z terenu Zamojszczyzny; 6) maszynopis wspomnień M. Topora z okresu powojennego

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
2002
Data końcowa
2002
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania