IPN Kr 638/1

IPN Kr 638/1

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Kr 638/1
Opis zawartości
Tytuł

Prasa organizacji studenckich uczelni krakowskich z lat 1981-1991.

Opis

"Legion. Pismo NZS WSP", 1991, nr 4; "Biuletyn Niezależnego Zrzeszenia Studentów AE", 1981, nr 2, 5; "Informacje NSZZ "Solidarność" Politechniki Krakowskiej", 1981, nr 27; "Przegląd Akademicki. Pismo Niezależnego Zrzeszenia Studentów UJ", 1988, nr 5; "Głos "Solidarności" WSP", nr z października 1981 r.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1981
Data końcowa
1991
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania