IPN Rz 668/11

IPN Rz 668/11

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Rz 668/11
Opis zawartości
Tytuł

„Berliner Illustrierte Zeitung”, tygodnik ilustrowany, nr 30 z 24 lipca 1941 r.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1941
Data końcowa
1941
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Liczba stron
24