IPN Wr 490/2

IPN Wr 490/2

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Wr 490/2
Opis zawartości
Tytuł

Dokumenty dot. Apolinarego Spławińskiego w tym legitymacje potwierdzające jego przynależność do AK, legitymacje odznaczeń wojskowych oraz zaświadczenie Urzędu Repatriacyjnego o powrocie do kraju z ZSRR

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1944
Data końcowa
1981
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa, Legitymacja

Liczba tomów
1