IPN Kr 274/10

IPN Kr 274/10

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Kr 274/10
Opis zawartości
Tytuł

Wydawnictwa bezdebitowe z lat 1983-1985.

Opis

"Tarcza. Niezależne pismo szkół średnich", 1985, nr 1. "Godność, Pismo funkcjonariuszy Milicji", 1983, nr 9. Jerzy Popiełuszko, Jestem gotowy na wszystko, Wydawnictwo Rota, Kraków 1984. Życiorys księdza Jerzego Popiełuszki - Duszpasterza Robotników Polskich 1984. Wyjątki z homilii śp. ks. Jerzego Popiełuszki na mszach świętych za ojczyznę, 1983-1984.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1983
Data końcowa
1985
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa, Prasa

Liczba tomów
1
Liczba kart
31
Miejsce przechowywania