IPN Rz 162/53

IPN Rz 162/53

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Rz 162/53
Opis zawartości
Tytuł

Plakaty i ulotki wyborcze przedstawiające kandydatów do Sejmu i Senatu z 1989 roku.

Opis

Materiały dot.: Janusz Byliński, Anna Radziwiłł, Witold Trzeciakowski, Władysław Findeisen, Jan Tylek, Bolesław Fleszar, Józef Ślisz, Adam Matuszczak.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1989
Data końcowa
1989
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Liczba stron
23