IPN Rz 168/1

IPN Rz 168/1

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Rz 168/1
Opis zawartości
Tytuł

"Tajny referat Rakowskiego", Wydawnictwo "Myśl", Warszawa 1987 r. Broszura wydana w drugim obiegu wydawniczym.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1987
Data końcowa
1987
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Liczba stron
36