IPN Rz 162/52

IPN Rz 162/52

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Rz 162/52
Opis zawartości
Tytuł

Plakaty i ulotki wyborcze nawołujące do poparcia "Solidarności" w wyborach parlamentarnych w 1989 r.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1989
Data końcowa
1989
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Liczba stron
6