IPN Rz 162/69

IPN Rz 162/69

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Rz 162/69
Opis zawartości
Tytuł

Broszury i biuletyny NSZZ "Solidarność" z regionu Mazowsze, Lublin, Bydgoszcz, Katowice

Opis

Są to m.in.: Informator "Solidarność". Biuro Informacyjne Zarządu Regionu Środkowo-Wschodniego, nr 75 i 76, Lublin 1981; Robotnik. Pismo współpracujące z NSZZ "Solidarność", Region Mazowsze, nr 73, 07-02-1981 r.; Uchwała KKP NSZZ "Solidarność" podjęta na nadzwyczajnym posiedzeniu w Bydgoszczy w dn. 24-03-1981 r. w sprawie akcji strajkowej; Wiadomości Pogotowia Strajkowego. Biuro Informacji MKS NSZZ "Solidarność" Katowice, nr 5, 23-03-1981 r.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1981
Data końcowa
1981
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Broszura, Biuletyn

Liczba tomów
1
Liczba kart
10