IPN Rz 168/21

IPN Rz 168/21

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Rz 168/21
Opis zawartości
Tytuł

"Naprzód" - pismo grup politycznych WOLA. Pismo wydawane w drugim obiegu wydawniczym.

Opis

Nr 1/85, nr 2/85.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1985
Data końcowa
1985
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
2