IPN Rz 162/40

IPN Rz 162/40

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Rz 162/40
Opis zawartości
Tytuł

Plakat zawiera Program Rządu PRL w oparciu o oświadczenie Prezesa Rady Ministrów PRL gen. armii W. Jaruzelskiego na posiedzeniu Sejmu 12-02-1981 r.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1981
Data końcowa
1981
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Liczba kart
1