IPN Kr 731/15

IPN Kr 731/15

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Kr 731/15
Opis zawartości
Tytuł

"Aktualności" 1981.

Opis

Numery: 11, 24, 25, 31, 32, 48, 49, 50, 53, pismo Sekcji Informacji Zarządu Regionu Małopolska NSZZ "Solidarność". Materiały zgromadzone przez Niezależne Zrzeszenie Studentów Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1981
Data końcowa
1981
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania