IPN Gd 986/102

IPN Gd 986/102

Add an item description to a Query in order to generate a report and find out how to apply for access to documents.

Document creator
Record identification
IPN reference number
IPN Gd 986/102
File description
Title

Instrukcja Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania zawierająca wytyczne dla organizatorów ogólnopolskiego marszu protestacyjnego pod hasłem: "Uwolnić więźniów politycznych", który miał się odbyć w okresie od 17-08-1981 r. do 22-08-1981 r.

Dates
Starting date
1981
Closing date
1981
Material description
The media type
Number of volumes
1
Number of pages
2