IPN Gd 986/24

IPN Gd 986/24

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Gd 986/24
Opis zawartości
Tytuł

Serwis Informacyjny Biura Krajowego NSZZ „Solidarność” w Gdańsku z dnia 22-03-1981 r.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1981
Data końcowa
1981
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Liczba kart
2
Miejsce przechowywania